Thông báo tuyển lao động

Ngày 17 tháng 04 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 39/TB-TTDVVL về việc Thông báo Tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dung người lao động nước ngoài.

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế -xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2023; kế hoạch triển khai hợp tác năm 2024 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên

Ngày 08 tháng 3 năm 2024, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 1147/KH-UBND về tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên năm ...

Thông báo lụa chọn chủ trì liên kết

Ngày 04 tháng 04 năm 2024, UBND xã Đăk Na ban hành Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ...

Hội nghị trực tuyến

Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2024 xã họp trực tuyến, hội nghị quán triệt, chỉ thị, kêt luận, quyết định, kế hoạch của trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy và thông tin quý I năm 2024

Tuyển dụng lao động

Sở Công Thương thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Văn bản mới
Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 48
Tháng 07 : 1.814
Năm 2024 : 5.079
Năm trước : 31.937
Tổng số : 60.536