A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo lụa chọn chủ trì liên kết

Ngày 04 tháng 04 năm 2024, UBND xã Đăk Na ban hành Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Đăk Na (lần 1)

1.Thông tin dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Cà phê vối thuộc Danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trung hạn cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông ban hành tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4năm 2024.

2. Điều kiện hỗ trợ: Áp dụng theo Khoản 1, Điều 21 Nghị định 27/2022/NĐ-CP và Khoản 12 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP.Các tổ chức, doanh nghiệp, HTX, cá nhân đăng ký chủ trì Dự án phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Dự án, kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển Kinh tế-Xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án.

- Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm.

- Đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia dự án là đối tượng hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia dự án là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo.

3. Hồ sơ tham gia:

3.1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: Áp dụng theo Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP) và khoản 1 Điều 12 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

- Đơn đề nghị của chủ trì liên kết (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 98/2018/NQQ-CP).

- Dự án liên kết (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 98/2018/NQ-CP) hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 98/2018/NQQ-CP).

- Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 98/2018/NQQ-CP) đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau.

- Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 98/2018/NQQ-CP)

- Bản sao chụp hợp đồng liên kết.

3.2. Quy định hồ sơ: Hồ sơ quy định tại mục 3.1 là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Dự án: Tên dự án.

- Tên, địa chỉ của Doanh nghiệp/HTX đăng ký chủ trì dự án.

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

4. Thời hạn nộp và số lượng hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 18/4/2024.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc, 11 bộ hồ sơ pho to và 01 bộ file PDF (chứa trong USB) gửi về Uỷ ban nhân dân xã Đăk Na.

5. Nơi nhận hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gửi trực tiếp về Uỷ ban nhân dân xã Đăk Na hoặc gửi qua đường Bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân xã Đăk Na, thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

- Người nhận hồ sơ: Đồng chí Tống Công Bình – CC Văn Phòng – Thống kê xã (số điện thoại: 0399277007).

6. Phương thức thẩm định và phê duyệt Dự án liên kết Thẩm định và phê duyệt Dự án liên kết theo quy định khoản 3 Điều 21 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 48
Tháng 07 : 1.814
Năm 2024 : 5.079
Năm trước : 31.937
Tổng số : 60.536