Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

UBND xã Đăk Na - huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum

 Địa chỉ: Thôn Đăk Riếp 2 - xã Đăk Na - huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum

 Số điện thoại: 

+ Nguyễn Thanh Thủy (CT UBND xã): 0977.168.222

+ A Dũng (PCT UBND xã): 0964.019.777

+ A Phết (PCT UBND xã): 0971.311.719