công an xã Đăk Na tổ chức ngoại khoá tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật đến học sinh 2 cấp trường trên địa bàn xã Luật phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, bạo lực nhà trường năm học 2022-2023