Học ngoại khóa trường PTDTBT-THCS xã Đăk Na. Về luật phòng chống tội phạm - An toàn giao thông, bạo lực gia nhà trường năm học 2022-2023